A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 5 Samengesteld door R. Patton.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 5 Samengesteld door R. Patton."— Transcrição da apresentação:

1 Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 5 Samengesteld door R. Patton

2 Dem laasti wiki Jezus ben taki foe di foe drie leisi dati A sa pina & dede (Mt. 20:17-19) Da mama foe Jakobus & Johannes aksi foe dem boi abi 2 top positie Toe breni man genees na Jericho Zaccheus drai hem libi Jezus taki da gersi-tori foe 10 pontoe

3 Jezus sori Hemsrefi leki Kownoe foe dem Djoe Jezus doro na Betanie 6 dei fosi Paska Ala fo evangelium taki abra fa Jezus ben kom na ini Jerusalem Daniel 9:24-27 taki abra 70x7 = 490 jari A bigin nanga da komanderi foe bouw Jerusalem – 14 maart 445 B.C… da messias sa kom 483 x 360 = 173,880 dei moro lati – 6 april 32 A.D.

4 Jezus sori Hemsrefi leki Kownoe foe dem Djoe Di A ben kom na ini da foto, A ben taki efoe dem ben sabi da sani foe dem vrede. A ben saka go na ini da daal foe Kidron, en dan kren go na Jerusalem. Dem komopo foe Betanie, en Jezus ben seni 2 discipel go na Bethphage foe leni wan boeriki. Dem ben loesoe dem, en dem gi pasi foe go na Masra Jezus

5 Jezus sori Hemsrefi leki Kownoe foe dem Djoe Zacharia 9:9 ben taki dati wan kownoe sa kom nanga saka-fasi tapoe wan boeriki. No bigi pranpran ben pasa. Te joe rei tapoe wan boeriki, joe de na wan vrede missie Dem discipel poti dem krosi tapoe da meti leki wan sadali, en da folkoe poti krosi tapoe da pasi foe sori respeki

6 Jezus kom na ini Jerusalem Da pipel ben bari “manpikin of David” (dati wani taki messias), hosianna (verloesoe now) Hosianna komopo foe Ps. 118:25-26 Da heri foto ben teki hem leki messias

7 Jezus krin da tempel di foe toe leisi Jezus ben jagi dem seriman komopo – A ben kanti dem tafra foe dem soema disi ben kenki moni. Dem soema ben meki foeroe moni di dem ben wissel moni te da moni foe da tempel, bikasi ibri mannegre moesoe pai ½ sikkel ibri jari Dem ben seri alasani fanowdoe foe meki ofrandi toe – en ben meki foeroe moni

8 Da gersi-tori foe da trow-oso fesa Wan kownoe ben seti wan trow fesa foe hem manpikin (Gado da Tata foe Jezus) Normaal dem ben abi wan tocht te doro wan gran fesa na da Tata oso. Dja da kownoe ben seni dinari foe aksi soema foe kom (dobroe invitatie) Eindelijk disi taki abra da trow-oso foe da Lam baka da opname foe da kerki

9 Da trow-oso fesa A sori dati da trow sa pasa na ini hemel, ma dan da bruidegom (Jezus) nanga da bruid (da kerki) sa kom baka na grontapoe (di fo toe kom foe Jezus) Dem gasten – Israel disi bribi – en da trow-oso de wan voorbeeld foe da millenial kownoekondre

10 Da trow-oso fesa Ma di dem dinari ben go aksi dem gasten, dem no ben wani kom Dem Djoe ben kisi wan kari kaba doro dem OT profeti Dan Gado kari dem agen – Johannes da dopoeman, dem 12, dem 70 ben preiki dati da kownoekondre foe Gado de krosibei

11 Da trow-oso Dem Djoe ben trowe da invitatie en dem ben kruisi dem egi kownoe The next invitation – dem ben trowe from dem apostel, Paulus, en dem bakaman. N.B. Paulus ben bigin na da synagogue fosi en sori foe drai libi, bribi & kisi da njoen geboorte

12 Da trow-oso fesa… Tori 3:19-21 sori Israel dati dem kan kisi pardon ete. Efoe dem sa drai libi, Gado sa gi ardon, a sa seni tem foe kisi libi baka, a sa seni Jezus da messias, en alasani sa waka boen Te foe kaba, dem foto (Jerusalem) sa broko en da pipel sa dede – eindlijk 70 AD

13 Da trow-oso fesa Da kownoe seni soema go feni ibriwan sortoe soema sortoe presi – ala soema kan kom na da kownoe now – ma dem de part foe da bruid (kerki) Ma da kaba foe da tori moesoe de na ini da tem foe bigi trobi. Ala soema de welkom – op basis foe drai libi, bribi en da njoen geboorte

14 Da trow-oso fesa Da kownoe gi krosi na ibri soema (da gerechtigheid foe Kristus) ma wan man no ben wani, en dem ben trowe hem na dorosei. So sa pasa te da bigin foe da millenium ook toe

15 Jezus krei abra Jerusalem Da foto ben lai nanga ongeloof, tranga jesi, en opstand tegen da wani foe Gado Gado sa poeroe Hem bescherming gi fosi da foto, en dan da natie srefi. Disi sa pasa te leki Jezus kom baka

16 Mt 24 4-14 sori da heri tem foe dem apostel te leki da di foe toe kom foe Jezus 15-28 bigin na mindri foe da tem foe bigi trobi. Oorlog, kori-fasi, angritem, pesti-siki, en aardbeifi sa pasa da heri tem 9-14 de abra da tem foe bigi trobi

17 Mt. 24 – problemen na ini da fosi pisi Vs. 8 – Sari Vs. 9 – vervolgoe tapoe bribiwan Vs. 10 – tori soema (veradders) Vs. 11 – falsi profeti & leriman Vs. 12 – Lobi mankeri Vs. 13-14 Hori doro en preiki da boen njoensoe abra heri grontapoe

18 Mt. 24:15-28 Da popki foe da meti – vs. 15 Vs. 16 joe moesoe lon foe kibri joe libi Falsi leri disi kori soema Te foe kaba, da kownoe kom baka

19 Mt. 24:30 ff Figabon poti hem blati na ini da lati lente Israel no sa broko te a no de moro Ma kroetoe sa kom wantem En strafoe sa de gi da dinari disi no de betrouwbaar, ma blesi gi da betrouwbaar dinari

20 Mt. 25 We believe that this is during the time the church and Jesus return to earth The virgins are Israel… the wise ben drai libi, en da dom no ben doe so The kroetoe foe skapoe (drai libi) en krabita (no drai libi) sa prati – dem skapoe kom na ini da millenium nanga prisiri


Carregar ppt "Matteus – Worldwide Bible Instituut Les 5 Samengesteld door R. Patton."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google